Son Güncelleme: 01/03/2024

Güvenliğiniz bizim için en yüksek öncelik. Bu sebeple, KaseMarketi.com olarak, kişisel verilerinizi korumak adına hassasiyetle çalışıyoruz. Veri sorumlusu olarak, işbu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile sizlere, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, işleme yöntemleri, paylaşım süreçleri ve size tanınan haklar hakkında detaylı bilgi sunmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, isim, soyisim, doğum tarihi gibi kimlik bilgileri, adres, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, konum bilgisi gibi iletişim detayları, özlük bilgileri, sosyal medya bilgileri, finansal veriler ve görsel/ işitsel kayıtlarınızı içerir. Bu veriler, çerezler (cookies) ve benzeri teknolojiler aracılığıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve zaman zaman üçüncü taraflardan elde edilerek işlenir. İşleme süreci, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve meşru menfaat işleme şartına dayanarak gerçekleştirilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verilerinizi, sizinle sözleşmeler kurabilmek, sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini yerine getirmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, hizmetlerimizden faydalanmanızı sağlamak, sizleri bilgilendirmek ve kanundan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işleriz.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere iş birliği yaptığımız, hizmet aldığımız veya verdiğimiz kurum ve kuruluşlara, yasal gereklilikler doğrultusunda adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınarak aktarılabilir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak şu haklara sahipsiniz:

  • Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve şeklini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik veya yanlış işlenen verilerinizi düzeltme talebi,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  • İşlenen verilerinize ilişkin işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Otomatik sistemlerle yapılan işlemlere itiraz etme,
  • Kanuna aykırı işlemlerden doğan zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için bize kasemarketi@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim

Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu gizlilik politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Daha fazla bilgi veya sorularınız için bize kasemarketi@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.